Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 76-100 от 261.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000100 д-р Иван Петков Бочев Очни болести
2000000101 д-р Иванка Димитрова Великова-Бочева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2000000102 д-р Ивелин Тодоров Атанасов Ушно-носно-гърлени болести
2000000105 д-р Иво Борисов Тодоров Обща медицина
2000000106 д-р Иглика Иванова Янкова Педиатрия, Инфекциозни болести
2000000107 д-р Ирина Вълчева Василева Очни болести
2000000108 д-р Ирина Веселинова Чумпалова-Попова Педиатрия
2000000110 д-р Йоана Савова Герасимова-Желева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2000000112 д-р Йорданка Георгиева Георгиева Трансфузионна хематология
2000000113 д-р Йорданка Методиева Михайлова Педиатрия
2000000114 д-р Йорданка Николова Иванова Кожни и венерически болести, Вътрешни болести
2000000116 д-р Капка Иванова Пенева Анестезиология и интензивно лечение
2000000117 д-р Керанка Братанова Костова
2000000118 д-р Кирил Неделчев Иванов Вътрешни болести, Кардиология
2000000121 д-р Красимир Тодоров Йорданов Обща медицина
2000000122 д-р Красимира Тодорова Илиева Педиатрия
2000000123 д-р Красимира Маринова Неделчева Обща медицина
2000000124 д-р Лариса Евгениевна Минкова Педиатрия
2000000126 д-р Лилия Русева Къцаркова Педиатрия
2000000127 д-р Лилия Светославова Славова Педиатрия
2000000129 д-р Любомир Минков Минков Акушерство и гинекология
2000000130 д-р Любомир Петров Бойчев Акушерство и гинекология
2000000131 д-р Людмил Стефанов Дяконов Спешна медицина
2000000132 д-р Людмила Иванова Михайлова Психиатрия
2000000133 д-р Мара Нейкова Илиева Клинична микробиология