Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Силистра

Показване на 251-261 от 261.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2000000529 д-р Сонер Сюлейман Рахми
2000000530 д-р Велислава Станчева Костова
2000000531 д-р Райна Великова Павлова
2000000532 д-р Берна Айхан Ахмед-Ибрям
2000000533 д-р Иван Теодоров Иванов
2000000534 д-р Бояна Жекова Коева- Великова
2000000535 д-р Анна-Мария Невелинова Неделчева
2300004833 д-р Кармен Виктор Мишу-Бойчева
2300012460 д-р Васил Георгиев Славов Кардиология
2300015624 д-р Симеон Валентинов Михайлов
2500000875Професор д-р Мария Ангелова Цанева дмОбща и клинична патология