Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 51-75 от 785.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600002730 д-р Ренай Гюнарова Саидова
1600002792 д-р Адриана Андреева Вричева
1700004609 д-р Ивайло Стефанов Гецов Урология
1700004725 д-р Кристина Кръстева Станчева Нервни болести
1700005886 д-р Адриана Александрова Ангелова-Дере
1800000052 д-р Веска Йончева Ботева Педиатрия
1800000143 д-р Камен Игнатов Узунов Хирургия, Съдова хирургия
1800000211 д-р Олга Венелинова Сакакушева
1800000252 д-р Светлан Иванов Христов Вътрешни болести
1800000294 д-р Хюсеин Исмаил Карасюлейман Образна диагностика
1800000364 д-р Шефкет Азис Шефки Анестезиология и интензивно лечение
1800000370 д-р Нурсел Шинаси Вели Нефрология
1800000376 д-р Кристина Валентинова Атанасова Ушно-носно-гърлени болести
1800000435 д-р Николета Иванова Иванова
1900000003 д-р Айдън Аляйдинов Джиниев Обща медицина
1900000004 д-р Албена Великова Владова-Цанева Вътрешни болести
1900000006 д-р Албена Николаева Михайлова Вътрешни болести
1900000007 д-р Албена Пенчева Ангелова Очни болести
1900000009 д-р Албена Стефанова Алкушева-Кочанова Хирургия
1900000010 д-р Албена Тонева Тонева Вътрешни болести, Кардиология
1900000011 д-р Александър Михайлов Рудницки Акушерство и гинекология
1900000015 д-р Александър Трифонов Йовчев Хирургия
1900000019 д-р Ангелина Илиева Киселова-Ванкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000021 д-р Андрей Борисов Бояджиев Обща медицина
1900000022 д-р Анета Николова Пиналева Педиатрия