Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 26-50 от 783.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000305 д-р Мариета Недялкова Николова Образна диагностика
0800000599 д-р Вейсял Таиров Алиев Обща медицина
0900000381 д-р Мариана Великова Москова Педиатрия, Детска ендокринология и болести на обмяната
0900000515 д-р Пламен Мирчев Костов Хирургия, Съдова хирургия
0900000786 д-р Шермин Ербин Шукри
1100000619 д-р Тамара Младенова
1200000454 д-р Пламен Иванов Ванев Ортопедия и травматология
1200000669 д-р Мирела Пламенова Минева Нервни болести
1200000687 д-р Десислава Красимирова Кръстева-Стояновска
1600000024 д-р Александър Константинов Кунев Акушерство и гинекология
1600000029 д-р Александър Францов Босилков Нервни болести
1600001476 д-р Тихомир Симеонов Минков Психиатрия
1600001830 д-р Елена Николаева Кръстева-Минкова
1600001963 д-р Джордже Стойнев Акушерство и гинекология
1600001992 д-р Деница Бойкова Стоянова Физикална и рехабилитационна медицина
1600002102 д-р Драгана Йовановска
1600002172 д-р Харипрасад Пурушотаман
1600002247 д-р Калоян Тонев Иванов Пластично–възстановителна и естетична хирургия
1600002372 д-р Айля Орханова Асанова
1600002386 д-р Петко Ангелов Петков
1600002531 д-р Тюркян Лютфи Хасан
1600002545 д-р Бинел Гюлбие Ислям
1600002554 д-р Любомир Борянов Савов
1600002730 д-р Ренай Гюнарова Саидова
1600002792 д-р Адриана Андреева Вричева