Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 201-225 от 787.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000235 д-р Евдокия Илиева Радкова Очни болести
1900000236 д-р Евдокия Колева Николова Кожни и венерически болести
1900000238 д-р Евелина Антонова Димова-Георгиева Клинична лаборатория
1900000239 д-р Евелина Димитрова Иванова Обща медицина
1900000244 д-р Елена Веселинова Дочева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1900000245 д-р Елена Георгиева Вачева-Нешева Нервни болести
1900000246 д-р Елена Кирова Грозева Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология
1900000247 д-р Елена Стефанова Манолова Очни болести
1900000249 д-р Елисавета Светославова Иванова Педиатрия
1900000250 д-р Елка Димова Тодорова Кожни и венерически болести
1900000251 д-р Елка Маринова Станчева Нервни болести
1900000252 д-р Елка Никодимова Георгиева
1900000253 д-р Елка Юстиниянова Лазарова-Куртева
1900000254 д-р Емел Невзат Агуш Педиатрия, Неонатология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1900000256 д-р Емил Атанасов Донев Ортопедия и травматология
1900000257 д-р Емил Василев Тодоров Акушерство и гинекология
1900000258 д-р Емил Викторов Младенов Вътрешни болести
1900000259 д-р Емил Георгиев Миланов Очни болести
1900000261 д-р Емил Йорданов Парашкевов Образна диагностика
1900000262 д-р Емил Михайлов Михайлов Хирургия
1900000267 д-р Емил Христофоров Пиронков Обща медицина
1900000268 д-р Емилия Георгиева Груева дмАкушерство и гинекология
1900000270 д-р Емилия Георгиева Димитрова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1900000272 д-р Емилия Иванова Янкова-Петрова Педиатрия
1900000273 д-р Емилия Петрова Бочковар Клинична лаборатория