Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 151-175 от 770.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000145 д-р Галя Стефанова Александрова Нервни болести
1900000146 д-р Геновей Пенчев Узунов Нервни болести
1900000147 д-р Георги Викторов Данов Психиатрия
1900000149Доцент д-р Георги Генадиев Георгиев дмХирургия, Съдова хирургия
1900000151 д-р Георги Илиев Георгиев
1900000152 д-р Георги Илиев Лунголов Вътрешни болести
1900000153 д-р Георги Недков Георгиев
1900000156 д-р Георги Страхилов Давидов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1900000157 д-р Георги Христов Минчев Образна диагностика
1900000158 д-р Гергана Димитрова Димитрова Обща медицина
1900000159 д-р Гинка Димова Даскалова Педиатрия, Клинична алергология
1900000166 д-р Даниела Асенова Арабаджиева дмАнестезиология и интензивно лечение
1900000168 д-р Даниела Димитрова Василева Психиатрия
1900000169 д-р Даниела Колева Василева-Димитрова
1900000172 д-р Даниела Симеонова Бурмова Педиатрия, Неонатология
1900000174 д-р Данчо Пенев Пенев Вътрешни болести, Кардиология
1900000176 д-р Дарина Кънева Костадинова Вътрешни болести
1900000178 д-р Дарина Петкова Михайлова Клинична лаборатория
1900000179 д-р Даринка Иванова Йорданова Педиатрия, Обща медицина
1900000180 д-р Дария Борисова Петрова Педиатрия
1900000181 д-р Делян Методиев Велков Акушерство и гинекология
1900000183 д-р Деница Михайлова Транчева-Цекова Клинична лаборатория
1900000185 д-р Десислава Неделчева Пейчева Психиатрия
1900000186 д-р Десислава Руменова Генова-Николаева Образна диагностика
1900000188 д-р Диян Христов Христов Кожни и венерически болести, Физикална и рехабилитационна медицина