Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 126-150 от 774.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000102 д-р Венислав Тодоров Кюмюрджийски Нервни болести
1900000103 д-р Венцеслав Трифонов Георгиев Хирургия
1900000104 д-р Венцислав Динков Георгиев Хирургия, Урология
1900000105 д-р Венцислав Кирилов Василев
1900000106 д-р Венцислав Митев Несторов Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
1900000107 д-р Венцислав Симеонов Цветков
1900000108 д-р Венцислав Тодоров Филипов Ортопедия и травматология
1900000109 д-р Вергиния Ангелова Паскалева Анестезиология и интензивно лечение
1900000110 д-р Вержиния Етварт Ирадиян Вътрешни болести, Вътрешни болести - Ендокринология и болести на обмяната
1900000112 д-р Веселин Йорданов Христов Анестезиология и интензивно лечение, Детска психиатрия
1900000113 д-р Веселина Иванова Събева Очни болести
1900000114 д-р Веселина Колева Йончева-Лазарова
1900000115 д-р Веселина Петкова Хубанова-Мангова Вътрешни болести
1900000117 д-р Виделина Вълева Моллова Акушерство и гинекология
1900000118 д-р Виделина Никова Даскалова Вътрешни болести
1900000120 д-р Виктор Емилов Чехларов Хирургия
1900000121 д-р Виктор Маргаритов Йорданов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000126 д-р Виолетка Георгиева Вълчанова Вътрешни болести, Вътрешни болести - Гастроентерология
1900000129 д-р Владимир Любенов Сърталански
1900000130Доцент д-р Владин Иванов Петров дмАнестезиология и интензивно лечение
1900000132 д-р Волен Славянов Николов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1900000133 д-р Върбица Тодорова Хергелджиева Вътрешни болести, Кардиоревматология
1900000134 д-р Вярка Димитрова Среброва-Георгиева Трудова медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
1900000138 д-р Галина Димитрова Хвърчилкова Вътрешни болести, Клинична хематология
1900000139 д-р Галина Енчева Еневска Нервни болести