Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 751-775 от 785.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900001041 д-р Христо Светлозаров Милев Обща и клинична патология
1900000753 д-р Христо Светославов Попов Вътрешни болести, Кардиология
1900000756 д-р Христофор Димитров Георгиев Педиатрия
1900000936 д-р Хюлия Шамсиева Ахмедова-Пазарджъклъ Ревматология
1800000294 д-р Хюсеин Исмаил Карасюлейман Образна диагностика
2300009709 д-р Цанко Стойчев Коцев Психиатрия
1900000757 д-р Цветан Венелинов Соколов Ортопедия и травматология
1900000758 д-р Цветан Илиев Лилов Вътрешни болести
1900001099 д-р Цветан Константинов Трендафилов
1900000759 д-р Цветан Николов Данев Ушно-носно-гърлени болести
1900000762 д-р Цветан Траянов Райчинов Акушерство и гинекология
2800000603 д-р Цветанка Жечева Фучиджиева Педиатрия
1900000766 д-р Цветелина Димитрова Мирчева-Памукова
1900000767 д-р Цветелина Панайотова Тодорова Епидемиология на инфекциозните болести
1900000941 д-р Цветелина Светославова Върбанова-Манева Ендокринология и болести на обмяната
1900000768 д-р Цветодара Кънева Кунева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
2400000527 д-р Цветомира Маринова Баранска Образна диагностика
1900000924 д-р Цветомира Пламенова Аврамова
1900000770 д-р Цецка Искърова Петкова Образна диагностика
1900000771 д-р Цоню Кирилов Стефанов Кардиология
1900000772 д-р Чавдар Аврамов Вълчев Спортна медицина
1900000774 д-р Шарлота Изидор Айзнер-Дикова Обща медицина
1900001073 д-р Шенай Шинаси Вели
0900000786 д-р Шермин Ербин Шукри Кардиология
1800000364 д-р Шефкет Азис Шефки Анестезиология и интензивно лечение