Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 376-400 от 770.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000501 д-р Наталия Стефанова Костадинова-Димова Обща медицина
1900000502 д-р Наталия Николаевна Патрикеева
1900000505 д-р Невяна Ангелова Стефанова Педиатрия, Физикална и рехабилитационна медицина
1900000506 д-р Недка Антонова Дикова Педиатрия
1900000508 д-р Недялка Янева Калъчева
1900000509Доцент д-р Нели Стефанова Петрова дмНервни болести
1900000510 д-р Нели Алипиева Иванова Лъчелечение, Нуклеарна медицина
1900000511 д-р Нели Ангелова Димитрова
1900000514 д-р Нели Василева Узунова-Тодорова Акушерство и гинекология
1900000515 д-р Нели Димитрова Николова Акушерство и гинекология
1900000517 д-р Нериман Раиф Панджар Педиатрия, Обща медицина
1900000519Доцент д-р Никола Емилов Събев Икономика на здравеопазването
1900000521 д-р Никола Красимиров Щерев Педиатрия
1900000523 д-р Николай Асенов Боянов Кожни и венерически болести
1900000525 д-р Николай Иванов Ненов Ортопедия и травматология
1900000526 д-р Николай Искъров Николов
1900000528 д-р Николай Ненов Ненов Ортопедия и травматология
1900000530 д-р Николай Петров Петров Акушерство и гинекология
1900000531 д-р Николай Радославов Радославов Ушно-носно-гърлени болести
1900000534Доцент д-р Николина Станчева Ангелова-Барболова дмПсихиатрия, Съдебна психиатрия
1900000535 д-р Нина Георгиева Гамакова Педиатрия, Неонатология
1900000536 д-р Огнян Георгиев Игнатов Неврохирургия
1900000537 д-р Огнян Петров Лечев Ушно-носно-гърлени болести
1900000538 д-р Огнян Смарандиев Шербанов Вътрешни болести, Кардиология
1900000540 д-р Олег Цветанов Церовски Психиатрия