Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 351-375 от 770.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000459 д-р Мария Стоянова Николова
1900000461 д-р Марияна Милославова Новакова Педиатрия
1900000463 д-р Марияна Петкова Парашкевова Вътрешни болести
1900000464 д-р Марияна Стоянова Радева Очни болести
1900000465 д-р Мартин Митков Чулев Анестезиология и интензивно лечение
1900000467 д-р Мая Георгиева Матеева Очни болести
1900000469 д-р Миглена Ангелова Радева-Енева Пневмология и фтизиатрия
1900000470 д-р Миглена Иванова Ночева Ендокринология и болести на обмяната
1900000471 д-р Милен Владимиров Керемедчиев Анестезиология и интензивно лечение
1900000472 д-р Милен Николов Шопов
1900000473 д-р Милен Христов Христов Обща медицина
1900000474 д-р Милена Христова Стоева-Китанова
1900000475 д-р Милена Атанасова Парашкевова Очни болести
1900000480 д-р Милко Борисов Костадинов Хирургия
1900000481 д-р Милчо Дочев Керински Вътрешни болести, Нефрология
1900000482 д-р Мими Орлинова Карова Педиатрия, Неонатология
1900000488 д-р Мирослав Кирилов Дяков Анестезиология и интензивно лечение
1900000489 д-р Митанка Петрова Гаврилова Нервни болести
1900000490 д-р Митко Георгиев Димитров Вътрешни болести, Превантивна военна медицина, Гастроентерология
1900000491 д-р Митко Здравков Илиев Обща медицина
1900000494 д-р Младен Йорданов Димитров
1900000495 д-р Надежда Георгиева Йорданова Вътрешни болести, Ревматология
1900000496 д-р Надя Друмева Стефанова
1900000498 д-р Наско Ангелов Тютюнджиев Хирургия, Пластично–възстановителна и естетична хирургия
1900000499 д-р Наталия Василевна Зартова Вътрешни болести