Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Русе

Показване на 326-350 от 770.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1900000421 д-р Маргарита Борисова Герова Педиатрия
1900000422 д-р Маргарита Георгиева Калчева-Петкова Очни болести
1900000423 д-р Маргарита Дечева Велкова Вътрешни болести, Ревматология
1900000424 д-р Маргарита Иванова Георгиева-Куцарова Инфекциозни болести
1900000425 д-р Маргарита Николова Цанкова-Енчева Обща медицина
1900000426 д-р Маргарита Стефанова Николова Комунална хигиена
1900000428 д-р Маргита Младенова Добрева Вътрешни болести
1900000429 д-р Мариана Георгиева Минчева Очни болести
1900000430 д-р Мариана Добрева Христова Физикална и рехабилитационна медицина
1900000431 д-р Марияна Неделчева Бранкованова
1900000432 д-р Мариета Димитрова Щерева Педиатрия, Инфекциозни болести
1900000433 д-р Мариета Дянкова Дянкова Хигиена на детско-юношеската възраст, Икономика на здравеопазването
1900000435 д-р Марийка Тодорова Йорданова-Мишева Кожни и венерически болести
1900000437 д-р Марин Великов Великов Педиатрия
1900000439 д-р Марин Йосифов Йосифов Урология
1900000440 д-р Марин Цветков Маринов Нервни болести
1900000441 д-р Марина Стефанова Попова Образна диагностика
1900000444 д-р Мария Генчева Бакалова
1900000445 д-р Мария Дешкова Василева Очни болести
1900000446 д-р Мария Димитрова Атанасова Кожни и венерически болести
1900000447 д-р Мария Димитрова Митева-Тодорова Вътрешни болести, Нефрология
1900000454 д-р Марийка Никифорова Пейчева Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1900000455 д-р Мария Николова Раданова Вътрешни болести, Обща медицина
1900000456 д-р Мария Панева Хаджимитева Педиатрия, Инфекциозни болести
1900000457 д-р Мария Петкова Събева Кожни и венерически болести