Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 176-200 от 281.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000248 д-р Румяна Иванова Тодорова Педиатрия
1800000251 д-р Светлан Георгиев Стоянов Педиатрия, Хирургия
1800000253 д-р Светлана Дачева Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
1800000255 д-р Светломир Горанов Маринов Ушно-носно-гърлени болести
1800000256 д-р Севина Сашева Христова
1800000257 д-р Селиме Касимова Карагьозова-Шакир Социална медицина и здравен мениджмънт, Вътрешни болести, Обща медицина, Кардиология
1800000258 д-р Сехер Ремзиева Абтулова
1800000261 д-р Снежана Димова Дамянова-Димитрова Пневмология и фтизиатрия
1800000262 д-р Снежана Коцева Стойкова Вътрешни болести
1800000263 д-р Снежанка Пенева Витанова Клинична микробиология
1800000266 д-р Снежанка Цонева Дечева-Денчева Вътрешни болести
1800000267 д-р Станчо Ненов Станев Трудова медицина
1800000268 д-р Стелиана Иванова Кирчева-Такева Психиатрия
1800000270 д-р Стефан Петров Димов Вътрешни болести, Кардиология
1800000272 д-р Стоил Труфанов Станков Обща медицина
1800000274 д-р Стоянка Цонева Жекова Кожни и венерически болести
1800000275 д-р Събка Василева Димитрова-Недева Нервни болести
1800000276 д-р Танер Рефиков Кьосев Акушерство и гинекология
1800000278 д-р Татяна Иванова Боянова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1800000279 д-р Теодора Тодорова Павлова Образна диагностика
1800000284 д-р Тошо Николов Петков Ушно-носно-гърлени болести
1800000285 д-р Танер Исмаилов Ахмедов Вътрешни болести
1800000286 д-р Хасан Ахмед Адемов
1800000287 д-р Хачик Нишан Магардичян Обща медицина
1800000289 д-р Христо Колев Колев Акушерство и гинекология