Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 151-175 от 281.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000208 д-р Николай Стефанов Колев Хирургия
1800000209 д-р Николинка Ангелова Кулева-Янкова
1800000212 д-р Орлин Методиев Велков Акушерство и гинекология
1800000213 д-р Павлин Юлиянов Дечев
1800000214 д-р Павлина Димитрова Мичева Акушерство и гинекология, Анестезиология и интензивно лечение
1800000216 д-р Пенка Тодорова Иванова Нервни болести
1800000219 д-р Пенчо Петров Стоянов
1800000220 д-р Пепа Владимирова Тодорова Очни болести
1800000221 д-р Перихан Хюсеинова Мокан Физикална и рехабилитационна медицина, Обща медицина
1800000222 д-р Петинка Иванова Йорданова Нервни болести
1800000223 д-р Петър Дончев Вълканов Психиатрия
1800000224 д-р Петър Кирилов Бозмаров Ортопедия и травматология
1800000227 д-р Петър Страхилов Пантев Очни болести
1800000228 д-р Петър Янков Тодоров Нервни болести
1800000229 д-р Петя Александрова Войкова
1800000230 д-р Петя Димитрова Митева-Павлова Вътрешни болести, Нефрология
1800000232 д-р Пламен Иванов Иванов Ортопедия и травматология
1800000233 д-р Полина Димитрова Гоцева-Цонева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
1800000235 д-р Радка Цонева Стоянова Акушерство и гинекология
1800000237 д-р Розалина Радева Калчева Образна диагностика
1800000239 д-р Росица Димитрова Джурова Нервни болести
1800000240 д-р Росица Димитрова Иванова-Маринова Акушерство и гинекология
1800000242 д-р Росица Костадинова Тодорова Инфекциозни болести
1800000243 д-р Ругизан Тефик Рагуб-Сали Вътрешни болести, Обща медицина
1800000245 д-р Румен Ангелов Русанов Вътрешни болести, Клинична хематология, Социална медицина и здравен мениджмънт