Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 126-150 от 281.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000163 д-р Людмил Борисов Дяков Нервни болести
1800000164 д-р Людмила Георгиева Парушева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1800000166 д-р Людмила Йорданова Димитрова Вътрешни болести, Кардиология, Кардиология
1800000167 д-р Мариана Иванова Димитрова-Лисичкова Обща медицина, Нервни болести
1800000168 д-р Мариана Николова Дойнова-Цанкова Анестезиология и интензивно лечение
1800000170 д-р Марийка Кирова Митева
1800000172 д-р Марин Керчев Керчев Урология
1800000173 д-р Маринела Василева Модалиева-Кипуру Вътрешни болести, Кардиология
1800000176 д-р Мария Кирилова Андреева Педиатрия
1800000178 д-р Мария Пеева Иванова Анестезиология и интензивно лечение
1800000182 д-р Милан Илиев Стоянов Вътрешни болести, Кардиология
1800000183 д-р Милка Горчева Маркова Нервни болести
1800000186 д-р Минко Кръстев Минков Хирургия, Неврохирургия
1800000187 д-р Михаил Милев Гигов Нервни болести
1800000188 д-р Мишел Елиас Озиолор Акушерство и гинекология
1800000191 д-р Муртаза Хюсеинов Моканов Хирургия
1800000193 д-р Надежда Афанасиевна Аврамова Обща медицина
1800000194 д-р Надя Руменова Карова Нервни болести
1800000195 д-р Наталия Стефанова Славова
1800000196 д-р Наталия Цветкова Драганова Педиатрия
1800000198 д-р Недялка Иванова Костадинова
1800000199 д-р Нежат Али Салим Акушерство и гинекология, Обща медицина
1800000203 д-р Никола Ашкар Урология
1800000205 д-р Николай Георгиев Йоцов Вътрешни болести
1800000206 д-р Николай Райчев Денев Хирургия