Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 76-100 от 281.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000086 д-р Диляна Ганчева Иванова-Колева Клинична лаборатория, Социална медицина и здравен мениджмънт, Хранене и диететика
1800000087 д-р Димитричка Цонева Стоева-Стоянова Вътрешни болести, Гастроентерология
1800000088 д-р Добромир Йорданов Стоянов Анестезиология и интензивно лечение
1800000089 д-р Донка Иванова Иванова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1800000091 д-р Доцка Атанасова Минкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1800000093 д-р Драгомир Атанасов Николов Хирургия
1800000095 д-р Евгений Владиславов Стаменов Вътрешни болести, Нефрология
1800000096 д-р Евгений Димитров Генев Хирургия
1800000098 д-р Евгения Андреева Керчева Педиатрия
1800000099 д-р Евелин Радославов Алексиев
1800000101 д-р Екатерина Пенчева Кубратова Клинична микробиология
1800000102 д-р Елена Александрова Колева Очни болести
1800000103 д-р Елена Василева Маринова Ушно-носно-гърлени болести
1800000104 д-р Елена Илиева Миличина
1800000105 д-р Еленка Стоянова Георгиева Педиатрия
1800000108 д-р Емил Петров Малчев Хирургия
1800000114 д-р Енчо Стефанов Величков
1800000115 д-р Ергюз Хасан Мустафа Акушерство и гинекология
1800000116 д-р Живка Ташева Иванова Образна диагностика
1800000119 д-р Зоя Петрова Велкова Педиатрия, Детска кардиология
1800000120 д-р Иван Атанасов Киселов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1800000121 д-р Иван Димитров Петров Ортопедия и травматология
1800000123 д-р Иван Стефанов Иванов Обща медицина
1800000124 д-р Иванка Енчева Атанасова Образна диагностика
1800000125 д-р Иванка Стефанова Колева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната