Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 176-200 от 267.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000270 д-р Стефан Петров Димов Вътрешни болести, Кардиология
1800000272 д-р Стоил Труфанов Станков Обща медицина
1800000274 д-р Стоянка Цонева Жекова Кожни и венерически болести
1800000275 д-р Събка Василева Димитрова-Недева Нервни болести
1800000276 д-р Танер Рефиков Кьосев Акушерство и гинекология
1800000278 д-р Татяна Иванова Боянова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1800000279 д-р Теодора Тодорова Павлова Образна диагностика
1800000284 д-р Тошо Николов Петков Ушно-носно-гърлени болести
1800000285 д-р Танер Исмаилов Ахмедов Вътрешни болести
1800000286 д-р Хасан Ахмед Адемов Анестезиология и интензивно лечение
1800000287 д-р Хачик Нишан Магардичян Обща медицина
1800000289 д-р Христо Колев Колев Акушерство и гинекология
1800000291 д-р Христо Любомиров Илиев Очни болести
1800000296 д-р Шенол Салим Али Обща медицина
1800000300 д-р Юлкер Хюсеин Карасюлейман Педиатрия
1800000327 д-р Ивайло Николов Арабаджиев Нервни болести
1800000329 д-р Мирослав Георгиев Петров Вътрешни болести
1800000333 д-р Пенка Петкова Станчева Вътрешни болести, Гастроентерология
1800000334 д-р Рени Кирилова Кирякова-Петрова Вътрешни болести
1800000336 д-р Огнян Димитров Захариев Обща медицина
1800000338 д-р Ивайло Иванов Стефанов Хирургия
1800000340 д-р Деян Кънчев Петков
1800000341 д-р Мадлена Димитрова Борисова Психиатрия
1800000343 д-р Росен Любенов Цветанов Нефрология
1800000351 д-р Талят Сали Чолак Клинична алергология