Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 76-100 от 267.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000098 д-р Евгения Андреева Керчева Педиатрия
1800000099 д-р Евелин Радославов Алексиев
1800000101 д-р Екатерина Пенчева Кубратова Клинична микробиология
1800000102 д-р Елена Александрова Колева Очни болести
1800000103 д-р Елена Василева Маринова Ушно-носно-гърлени болести
1800000104 д-р Елена Илиева Миличина Обща медицина
1800000105 д-р Еленка Стоянова Георгиева Педиатрия
1800000108 д-р Емил Петров Малчев Хирургия
1800000114 д-р Енчо Стефанов Величков
1800000115 д-р Ергюз Хасан Мустафа Акушерство и гинекология
1800000116 д-р Живка Ташева Иванова Образна диагностика
1800000119 д-р Зоя Петрова Велкова Педиатрия, Детска кардиология
1800000120 д-р Иван Атанасов Киселов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1800000123 д-р Иван Стефанов Иванов Обща медицина
1800000124 д-р Иванка Енчева Атанасова Образна диагностика
1800000126 д-р Иванка Христова Тодорова Педиатрия
1800000127 д-р Ивелина Милева Пантева Вътрешни болести, Кардиология
1800000128 д-р Ивета Димитрова Стоянова Обща хигиена
1800000129 д-р Ивета Симеонова Кулева Вътрешни болести, Гастроентерология
1800000130 д-р Иво Павлов Бакърджиев Ушно-носно-гърлени болести
1800000131 д-р Илияна Кръстева Николова Клинична лаборатория
1800000132 д-р Искра Благоева Цачева-Станева Нервни болести
1800000133 д-р Искрен Тодоров Калчев Обща и клинична патология
1800000137 д-р Йорданка Иванова Петрова Педиатрия, Обща медицина
1800000138 д-р Йорданка Лазарова Николова Обща медицина