Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 201-225 от 258.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000375 д-р Валентин Веселинов Спасов Хирургия
1800000378 д-р Кадрие Джеват Топчу-Испир Педиатрия
1800000379 д-р Ангел Руменов Русанов Социална медицина и здравен мениджмънт, Кардиология
1800000380 д-р Олег Михайлов Немечкин Пневмология и фтизиатрия
1800000382 д-р Любомира Руменова Русанова-Йоргакиева Социална медицина и здравен мениджмънт, Клинична лаборатория
1800000384 д-р Цветомир Иванов Цанков Образна диагностика
1800000388 д-р Александър Любомиров Райчев Очни болести
1800000389 д-р Исмет Хъкметов Тахсинов Кардиология
1800000392 д-р Станимир Красимиров Георгиев Ортопедия и травматология
1800000393 д-р Дуня Живкович
1800000396 д-р Кадер Исмаилова Халилова
1800000398 д-р Атанас Иванов Киселов Кардиология
1800000400 д-р Нели Пламенова Тиханова-Джипова Клинична лаборатория
1800000401 д-р Траян Стоилов Станков Нервни болести
1800000402 д-р Цвета Тодорова Възелова-Стоева Кардиология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1800000403 д-р Гюляй Рефайтин Ходжова
1800000404 д-р Даниела Красимирова Костадинова Обща медицина
1800000405 д-р Кадрие Бахриева Кязимова Педиатрия
1800000407 д-р Денис Гюрселова Тахсинова Гастроентерология
1800000409 д-р Турхан Шенол Кязим
1800000411 д-р Фикри Хюсеин Ахмед
1800000412 д-р Велко Мирославов Максимов Ортопедия и травматология
1800000413 д-р Онур Сали Гьочгелди
1800000414 д-р Селен Октай Гечгел
1800000415 д-р Афизе Бакир Закир