Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 126-150 от 267.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000182 д-р Милан Илиев Стоянов Вътрешни болести, Кардиология
1800000183 д-р Милка Горчева Маркова Нервни болести
1800000187 д-р Михаил Милев Гигов Нервни болести
1800000188 д-р Мишел Елиас Озиолор Акушерство и гинекология
1800000191 д-р Муртаза Хюсеинов Моканов Хирургия
1800000193 д-р Надежда Афанасиевна Аврамова Обща медицина
1800000194 д-р Надя Руменова Карова Нервни болести
1800000195 д-р Наталия Стефанова Славова
1800000196 д-р Наталия Цветкова Драганова Педиатрия
1800000198 д-р Недялка Иванова Костадинова
1800000199 д-р Нежат Али Салим Акушерство и гинекология, Обща медицина
1800000203 д-р Никола Ашкар Урология
1800000205 д-р Николай Георгиев Йоцов Вътрешни болести
1800000206 д-р Николай Райчев Денев Хирургия
1800000208 д-р Николай Стефанов Колев Хирургия
1800000209 д-р Николинка Ангелова Кулева-Янкова
1800000212 д-р Орлин Методиев Велков Акушерство и гинекология
1800000213 д-р Павлин Юлиянов Дечев
1800000216 д-р Пенка Тодорова Иванова Нервни болести
1800000220 д-р Пепа Владимирова Тодорова Очни болести
1800000221 д-р Перихан Хюсеинова Мокан Физикална и рехабилитационна медицина, Обща медицина
1800000222 д-р Петинка Иванова Йорданова Нервни болести
1800000223 д-р Петър Дончев Вълканов Психиатрия
1800000224 д-р Петър Кирилов Бозмаров Ортопедия и травматология
1800000227 д-р Петър Страхилов Пантев Очни болести