Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 51-75 от 258.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000056 д-р Вяра Иванова Георгиева Обща медицина
1800000057 д-р Галина Александрова Атанасова Вътрешни болести, Ревматология
1800000058 д-р Галина Кирякова Дърмонева Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт, Кардиология
1800000060 д-р Галина Минкова Минкова Вътрешни болести, Обща медицина
1800000061 д-р Галя Божидарова Филипова Обща медицина
1800000063 д-р Ганка Христова Дескова-Спасова Нервни болести
1800000066 д-р Георги Мичев Мичев Ортопедия и травматология
1800000067 д-р Георги Николов Кулишев Анестезиология и интензивно лечение
1800000069 д-р Гергана Божидарова Георгиева Вътрешни болести
1800000070 д-р Гергана Николова Първанова Вътрешни болести
1800000073 д-р Гинка Маринова Зорева Обща медицина
1800000074 д-р Грета Веселинова Петрова Анестезиология и интензивно лечение, Акушерство и гинекология
1800000075 д-р Даниел Илиев Маринов
1800000080 д-р Деспина Йорданова Богданова Педиатрия, Обща медицина
1800000081 д-р Деян Васков Гиргинов Акушерство и гинекология
1800000082 д-р Деян Павлов Коларов Обща медицина
1800000085 д-р Диана Петрова Киселова Психиатрия
1800000086 д-р Диляна Ганчева Иванова-Колева Клинична лаборатория, Социална медицина и здравен мениджмънт, Хранене и диететика
1800000087 д-р Димитричка Цонева Стоева-Стоянова Вътрешни болести, Гастроентерология
1800000088 д-р Добромир Йорданов Стоянов Анестезиология и интензивно лечение
1800000089 д-р Донка Иванова Иванова Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
1800000091 д-р Доцка Атанасова Минкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1800000093 д-р Драгомир Атанасов Николов Хирургия
1800000095 д-р Евгений Владиславов Стаменов Вътрешни болести, Нефрология
1800000096 д-р Евгений Димитров Генев Хирургия