Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 26-50 от 256.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000010 д-р Анелия Николова Минчева-Парашкевова Педиатрия
1800000011 д-р Анета Методиева Карастоянова Клинична лаборатория, Трансфузионна хематология, Обща медицина
1800000012 д-р Анна Борисова Вълкова Физикална и рехабилитационна медицина
1800000013 д-р Анна Владимирова Алексиева-Йоцова Очни болести
1800000014 д-р Анна Николаева Христова Обща медицина
1800000016 д-р Антим Цонев Антимов
1800000017 д-р Антоанета Тодорова Дайнова Вътрешни болести, Обща медицина
1800000021 д-р Ася Русева Генева Кожни и венерически болести
1800000022 д-р Атанас Александров Атанасов Образна диагностика
1800000024 д-р Атанас Колев Тодоров Образна диагностика
1800000025 д-р Атанас Кръстев Кръстев Хирургия
1800000027 д-р Бейзад Исмаилов Гавалджи
1800000028 д-р Бейтула Сали Мюмюн Обща медицина
1800000029 д-р Бисер Росенов Симеонов Вътрешни болести, Медицинска онкология
1800000030 д-р Богомил Христов Петров
1800000033 д-р Бончо Николов Георгиев Нервни болести
1800000034 д-р Борислав Кръстев Борисов Ортопедия и травматология
1800000038 д-р Будимка Иванова Трифонова
1800000042 д-р Ванушка Тодорова Иванова-Георгиева Кожни и венерически болести
1800000043 д-р Ваня Стойкова Станчева
1800000047 д-р Вейсал Якубов Вейсалов Обща медицина
1800000048 д-р Венелин Иванов Кръстев Вътрешни болести, Гастроентерология
1800000049 д-р Венета Василева Николова Вътрешни болести
1800000053 д-р Веска Христова Манева Вътрешни болести
1800000054 д-р Виолета Димитрова Шумналиева Клинична микробиология