Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Разград

Показване на 226-250 от 266.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1800000392 д-р Станимир Красимиров Георгиев Ортопедия и травматология, Ортопедия и травматология
1800000393 д-р Дуня Живкович
1800000396 д-р Кадер Исмаилова Халилова
1800000400 д-р Нели Пламенова Тиханова-Джипова Клинична лаборатория, Клинична лаборатория
1800000401 д-р Траян Стоилов Станков
1800000402 д-р Цвета Тодорова Възелова-Стоева
1800000403 д-р Гюляй Рефайтин Ходжова
1800000404 д-р Даниела Красимирова Костадинова Обща медицина
1800000405 д-р Кадрие Бахриева Кязимова Педиатрия, Педиатрия
1800000407 д-р Денис Гюрселова Тахсинова
1800000409 д-р Турхан Шенол Кязим
1800000410 д-р Юнал Хюсеинов Кьосев
1800000411 д-р Фикри Хюсеин Ахмед
1800000412 д-р Велко Мирославов Максимов Ортопедия и травматология
1800000413 д-р Онур Сали Гьочгелди
1800000414 д-р Селен Октай Гечгел
1800000415 д-р Афизе Бакир Закир
1800000416 д-р Пенка Николова Симова
1800000417 д-р Ангел Ценков Ангелов
1800000420 д-р Елис Давудова Ибрахимова
1800000421 д-р Невена Филипова Демирова Вътрешни болести
1800000422 д-р Халил Нихат Халил
1800000423 д-р Петя Недкова Недева
1800000424 д-р Михаела Радомирова Русева
1900000073 д-р Боян Иванов Атанасов Акушерство и гинекология