Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 101-125 от 3979.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700000009 д-р Адриана Андреева Чешмеджиева
1700000010 д-р Адриана Колева Маджурова
1700000011 д-р Айман Халил Кики Акушерство и гинекология
1700000013 д-р Албена Асенова Масарлиева-Манолова
1700000017 д-р Албена Димитрова Ботушанова Радиобиология, Нуклеарна медицина
1700000018 д-р Албена Димитрова Молева
1700000020 д-р Албена Кирилова Петкова
1700000021 д-р Албена Кънчева Кичукова
1700000023 д-р Албена Любомирова Теодосиева-Кръшкова Очни болести
1700000024 д-р Албена Николова Нончева
1700000025 д-р Албена Пеева Чолакова Обща медицина, Кожни и венерически болести
1700000028 д-р Алберт Георгиев Чифлигаров
1700000029 д-р Александра Аркадиевна Багрова Кожни и венерически болести
1700000033 д-р Александрия Николова Русинова Медицинска паразитология
1700000036 д-р Александър Арсен Николов Ушно-носно-гърлени болести
1700000037 д-р Александър Атанасов Казаков Образна диагностика
1700000038 д-р Александър Борисов Димитров Епидемиология на инфекциозните болести, Инфекциозни болести
1700000040 д-р Александър Борисов Хаджиценев
1700000043 д-р Александър Божов Милинич Анестезиология и интензивно лечение
1700000044 д-р Александър Господинов Гиритлиев Нервни болести
1700000046 д-р Александър Дичев Дичев Образна диагностика
1700000048 д-р Александър Иванов Кичуков Образна диагностика
1700000049 д-р Александър Илиев Пепеланов Вътрешни болести
1700000050 д-р Александър Костадинов Отонов Акушерство и гинекология
1700000054 д-р Александър Николаев Калайджиев Обща медицина