Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 151-175 от 3976.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700000113 д-р Ангел Йорданов Ковачев
1700000117Доцент д-р Ангел Николов Шопов Урология
1700000118 д-р Ангел Пенев Пенев Вътрешни болести, Кардиология
1700000119 д-р Ангел Петров Карагьозов
1700000121 д-р Ангел Петров Учиков
1700000123 д-р Ангел Стоянов Михайлов
1700000124 д-р Ангел Теофилов Гозманов
1700000126 д-р Ангел Хараламбиев Пеев
1700000127 д-р Ангел Христов Станчев Ортопедия и травматология
1700000128 д-р Ангелина Асенова Стоянова-Делева Педиатрия, Клинична лаборатория
1700000134 д-р Ангелина Иванова Арнаудова Обща медицина
1700000136 д-р Ангелина Симеонова Сивкова-Дачева Вътрешни болести
1700000139 д-р Андреан Милков Минев Акушерство и гинекология
1700000140 д-р Андреана Иванова Копчева Обща медицина
1700000144 д-р Андрей Иванов Муратев
1700000145 д-р Андрей Иванов Петров Инфекциозни болести
1700000146 д-р Андрей Йозов Бакърджийски Очни болести
1700000147 д-р Андриана Петрова Андреева-Джамбазова
1700000148 д-р Андриян Николов Янков
1700000149 д-р Анелия Борисова Тодорова-Дошмановска Нервни болести
1700000150Доцент д-р Анелия Веселинова Биволарска дмБиохимия
1700000151 д-р Анелия Димитрова Тосева Обща медицина
1700000152 д-р Анелия Иванова Бадева-Атанасова Кожни и венерически болести
1700000153 д-р Анелия Иванова Кметова Обща медицина
1700000154 д-р Анелия Иванова Хубенова Радиобиология, Нуклеарна медицина, Медицинска онкология