Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 26-50 от 4128.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000792 д-р Петър Атанасов Божикин
1000000034 д-р Валентина Кръстева Костуркова Ушно-носно-гърлени болести
1000000040 д-р Васил Матеев Матеев Ортопедия и травматология
1000000090 д-р Добрина Йорданова Димитрова Нервни болести
1000000104 д-р Елена Тодорова Георгиева Физикална и рехабилитационна медицина
1000000129 д-р Иван Венциславов Янков
1000000290 д-р Стефан Борисов Кръстев Нервни болести
1000000366 д-р Петър Стоянов Русев Хирургия
1000000367 д-р Димитър Коев Калайджиев Нервни болести
1000000383 д-р Дарина Христова Йовановска Вътрешни болести
1000000384 д-р Яне Йовановски
1000000435 д-р Пресияна Ванева Няголова
1000000448 д-р Сехер Раиф Али
1000000476 д-р Кериме Мехмед Мехмед
1000000479 д-р Айше Ердинч Мюмюн-Хасан Педиатрия
1000000481 д-р Халим Юсеин Юсеин Хирургия
1000000492 д-р Златко Валентинов Петров Акушерство и гинекология
1000000528 д-р Веселин Димитров Гинев
1100000559 д-р Юлиана Славчова Каленичкова Вътрешни болести
1200000154 д-р Дикран Артюн Дъртадян
1300000322 д-р Максим Симеонов Трифонов
1300000545 д-р Явор Николов Симеонов Анестезиология и интензивно лечение
1400000027 д-р Ангелина Димитрова Шулева Вътрешни болести, Нефрология
1400000035 д-р Анелия Цолова Кънчева-Белева Психиатрия
1400000088 д-р Валентин Николов Джингаров Очни болести