Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 4126-4150 от 4153.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700005262 д-р Яна Теодорова Мерджанова-Гаргова
1700005678 д-р Яна Тодорова Константинова
1700003817 д-р Янаки Димитров Янакиев Ортопедия и травматология
1000000384 д-р Яне Йовановски
1700003818 д-р Яни Костадинов Захариев Хирургия, Съдова хирургия
1700006312 д-р Янислав Атанасов Дапев
0800000594 д-р Янислав Гришев Илиев Медицинска онкология
1700005629 д-р Яница Костова Кондова
1700006293 д-р Яница Петкова Априлова
1700003820 д-р Янка Атанасова Петкова Педиатрия
1700003823 д-р Янка Димитрова Алексиева
2700000876 д-р Янка Кирилова Стоянова-Маринова Педиатрия, Трансфузионна хематология
1700003816 д-р Янка Николова Андреева
1700003828 д-р Янка Петрова Куковска Вътрешни болести
1700003832 д-р Янко Ангелов Зафиров Анестезиология и интензивно лечение, Обща медицина
1700003834 д-р Янко Благоев Кувенджиев Обща медицина
1700003835 д-р Янко Георгиев Арнаудов Акушерство и гинекология
1700003837 д-р Янко Георгиев Янков
1700003839 д-р Янко Илиев Илиев Вътрешни болести, Гастроентерология
1700003841 д-р Янко Костадинов Трифонов Педиатрия
1700003912 д-р Янко Петров Ангелов
1700003843Професор д-р Янко Тодоров Илиев дмнВътрешни болести, Токсикология, Клинична токсикология
1700005984 д-р Янна Константинова Николова
1700003844 д-р Янчо Димчев Димов Хирургия
1700006296 д-р Янчо Иванов Маджаров