Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 3951-3972 от 3972.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000594 д-р Янислав Гришев Илиев Медицинска онкология
1700005629 д-р Яница Костова Кондова
1700003820 д-р Янка Атанасова Петкова
1700003821 д-р Янка Атанасова Столинова-Стефанова Физикална и рехабилитационна медицина
1700003822 д-р Янка Ганева Димитрова Акушерство и гинекология
1700003823 д-р Янка Димитрова Алексиева
1700003824 д-р Янка Димитрова Барганова-Захариева Хигиена на детско-юношеската възраст, Обща медицина
1700003816 д-р Янка Николова Андреева
1700003828 д-р Янка Петрова Куковска Вътрешни болести
1700003832 д-р Янко Ангелов Зафиров
1700003834 д-р Янко Благоев Кувенджиев
1700003835 д-р Янко Георгиев Арнаудов Акушерство и гинекология
1700003837 д-р Янко Георгиев Янков
1700003839 д-р Янко Илиев Илиев Вътрешни болести, Гастроентерология
1700003841 д-р Янко Костадинов Трифонов
1700003843Професор д-р Янко Тодоров Илиев дмнВътрешни болести, Токсикология, Клинична токсикология
1700005984 д-р Янна Константинова Николова
1700003844 д-р Янчо Димчев Димов Хирургия
1700003845 д-р Янчо Христов Лечев Хирургия
1700003847 д-р Ясен Браянов Зонев Вътрешни болести, Обща медицина
1700004221 д-р Ясмина Секуловска
1700005418 д-р Яшар Тамер Мехмед