Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 301-325 от 3818.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700000376 д-р Бойко Митев Драганов
1700000377 д-р Бойко Петров Ангелов
1700000378 д-р Бойко Стефанов Димов Ушно-носно-гърлени болести
1700000380 д-р Бойко Чавдаров Атанасов Хирургия
1700000387 д-р Борис Атанасов Джурджев Физикална и рехабилитационна медицина
1700000388 д-р Борис Василев Георгиев
1700000391 д-р Борис Евгениев Сакакушев
1700000394 д-р Борис Иванов Чулков Ушно-носно-гърлени болести
1700000395 д-р Борис Стефанов Колев
1700000400 д-р Борислав Василев Златев
1700000402Професор д-р Борислав Димитров Китов дмНеврохирургия
1700000403 д-р Борислав Драгомиров Георгиев Вътрешни болести, Гастроентерология
1700000406 д-р Борислав Михайлов Калнев Неврохирургия
1700000410 д-р Борислав Христов Нечев Анестезиология и интензивно лечение
1700000414 д-р Боряна Георгиева Костова Вътрешни болести
1700000416 д-р Боряна Георгиева Боева Вътрешни болести, Кардиология
1700000417 д-р Боряна Димитрова Попова
1700000418 д-р Боряна Димитрова Хаджимаринова
1700000420 д-р Боряна Недялкова Джарова Педиатрия
1700000422 д-р Ботю Георгиев Ленгеров Клинична микробиология
1700000424 д-р Боян Бранков Костов Кожни и венерически болести, Икономика на здравеопазването
1700000425 д-р Боян Георгиев Сопаджиев Хирургия, Урология
1700000426 д-р Боян Стефанов Димитров
1700000427 д-р Боянка Георгиева Братванова Вътрешни болести, Кардиология
1700000428 д-р Боянка Михайлова Костадинова