Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 276-300 от 3802.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700000328 д-р Блага Филипова Дойчева Вътрешни болести
1700000330 д-р Благовест Костадинов Пехливанов
1700000333 д-р Благовеста Иванова Тодорова-Владимирова Очни болести
1700000334 д-р Благовеска Николова Корбанколева-Христева Нервни болести
1700000336Професор д-р Благой Иванов Маринов Патофизиология, Пневмология и фтизиатрия
1700000339 д-р Благородна Иванова Еленкова Вътрешни болести, Гастроентерология
1700000341 д-р Богдан Велков Велков Хирургия, Гръдна хирургия
1700000342 д-р Богдан Йовков Червенков Акушерство и гинекология
1700000346 д-р Богдана Славеева Попова Урология
1700000349 д-р Богомила Димитрова Чешмеджиева Хирургия, Хирургия - Съдова хирургия, Икономика на здравеопазването
1700000350 д-р Божана Стефанова Петкова Психиатрия
1700000354Доцент д-р Божидар Александров Дичев кмнХирургия, Урология
1700000357 д-р Божидар Георгиев Бегов Ортопедия и травматология
1700000359 д-р Божидар Димитров Хаджиев
1700000360 д-р Божидар Здравков Кръстев Вътрешни болести, Вътрешни болести - Кардиология
1700000362 д-р Божидар Стефанов Велеганов Ортопедия и травматология
1700000364 д-р Божидарка Василева Пеевска
1700000365 д-р Божил Василев Тошев
1700000367 д-р Божил Тодоров Илков Вътрешни болести - Нефрология, Вътрешни болести
1700000368 д-р Божко Иванов Божков Вътрешни болести
1700000369 д-р Бойка Георгиева Тодорова
1700000370 д-р Бойка Димитрова Захариева Клинична микробиология
1700000371 д-р Бойка Иванова Църкова
1700000374 д-р Бойко Вълканов Вълканов Нервни болести
1700000375Доцент д-р Бойко Емилов Тодоров Хирургия, Гръдна хирургия