Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Пловдив

Показване на 226-250 от 3818.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1700000242 д-р Арман Степан Христамян Акушерство и гинекология
1700000243 д-р Арсения Мардик Балиян-Стоянова Очни болести
1700000244 д-р Арсо Грозев Петров Анестезиология и интензивно лечение
1700000245 д-р Артур Емилов Сарачев Урология
1700000248 д-р Асен Василев Панчев Хирургия, Урология
1700000250 д-р Асен Георгиев Асенов Ушно-носно-гърлени болести
1700000251 д-р Асен Димитров Нанев Нервни болести
1700000252 д-р Асен Иванов Шумков Спортна медицина
1700000254 д-р Асен Николаев Атанасов Вътрешни болести, Ревматология
1700000258 д-р Ася Александрова Кънева-Пепеланова
1700000259 д-р Ася Асенова Бабаджанова
1700000260 д-р Ася Димитрова Козанова
1700000261 д-р Ася Михаилова Жекова Образна диагностика
1700000262 д-р Атанас Анастасов Петров Педиатрия
1700000266 д-р Атанас Благоев Тилев Вътрешни болести
1700000270 д-р Атанас Георгиев Балтаджиев
1700000274 д-р Атанас Димитров Джамбазов
1700000277 д-р Атанас Димитров Хилендаров Образна диагностика
1700000279 д-р Атанас Иванов Насков
1700000280 д-р Атанас Иванов Ханджиев
1700000283 д-р Атанас Иванов Юнаков Акушерство и гинекология
1700000284 д-р Атанас Илиев Бечев Акушерство и гинекология, Обща медицина
1700000285 д-р Атанас Илиев Михов
1700000286 д-р Атанас Йовков Манев Превантивна военна медицина
1700000287 д-р Атанас Йорданов Калчев Вътрешни болести, Гастроентерология