Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 201-225 от 1714.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600000173 д-р Валентин Димитров Иванов Нервни болести
1600000174 д-р Валентин Илиев Вутов Вътрешни болести
1600000176 д-р Валентин Кръстев Тотков
1600000177 д-р Валентин Лалов Пелов Вътрешни болести
1600000179 д-р Валентин Митков Колчев Очни болести
1600000180 д-р Валентин Николаев Колев Хирургия
1600000181 д-р Валентин Павлов Христов
1600000182 д-р Валентин Петков Цанков Епидемиология на инфекциозните болести
1600000183 д-р Валентин Христов Великов Хирургия - Съдова хирургия
1600000185 д-р Валентина Ангелова Георгиева
1600000186 д-р Валентина Дишева Петкова Клинична лаборатория
1600000187 д-р Валентина Едрева Едрева-Бешева Микробиология
1600000191 д-р Валери Борисов Цветков Вътрешни болести
1600000193 д-р Валери Венков Марчев Вътрешни болести
1600000195 д-р Валери Йорданов Андреев Вътрешни болести
1600000196 д-р Валери Кирилов Добрев Вътрешни болести, Гастроентерология
1600000197 д-р Валери Михайлов Попов Кожни и венерически болести
1600000198 д-р Валерии Славов Дачев Акушерство и гинекология
1600000200 д-р Валерий Стоянов Таблов Анестезиология и интензивно лечение
1600000201 д-р Валерия Здравкова Рачева Клинична лаборатория
1600000202 д-р Валерия Любенова Ганкова-Николова Обща медицина
1600000203 д-р Валерия Маринова Дакова Детски болести
1600000204 д-р Валерия Маркова Петрова Клинична лаборатория
1600000206 д-р Валя Ставрева Янева Акушерство и гинекология
1600000207 д-р Ваниета Димитрова Трифонова Кожни и венерически болести