Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1726-1750 от 1751.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600002567 д-р Георги Венциславов Гергов
1700000022 д-р Албена Любомирова Божинова-Нелкова
1700002941 д-р Поля Иванова Нинова
1700004085 д-р Петьо Георгиев Делчев Превантивна военна медицина
1900000411 д-р Любляна Печова Андреева Психиатрия
1900000857 д-р Силвия Вескова Нанева Вътрешни болести
1900000888 д-р Теменужка Мирославова Игнатова-Данова Пневмология и фтизиатрия
1900000996 д-р Цанко Стилиянов Цанков
1900001049 д-р Нели Красимирова Николова
2000000103 д-р Ивелина Иванова Химчева
2000000456 д-р Александър Димитров Любенов Акушерство и гинекология
2300000690 д-р Асен Христов Бечев Урология
2300000932Доцент д-р Бойко Боянов Стаменов Нервни болести
2300004879Доцент д-р Катя Николова Тодорова Вътрешни болести
2300010669 д-р Татяна Трендафилова Бодурска-Петкова
2300012628 д-р Росица Димитрова Тодорова Кардиология
2300012876 д-р Симеон Пламенов Петков
2300014152 д-р Иван Красимиров Христов
2400000715 д-р Стефан Николаев Европейски Спешна медицина
2500001058 д-р Николай Русев Русев Вътрешни болести, Вътрешни болести - Кардиология
2500001160 д-р Пламен Димитров Видолов Хирургия
2500001463 д-р Христо Нинов Нинов Вътрешни болести
2600000184 д-р Коста Стефанов Костов Хирургия, Гръдна хирургия
2600000238 д-р Наталия Стефанова Петрова Вътрешни болести, Медицинска онкология
2600000426 д-р Росица Бориславова Велинова-Костова Акушерство и гинекология