Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 151-175 от 1748.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600000089 д-р Антоанета Илиева Кърчева-Андреева Клинична микробиология
1600000090 д-р Антоанета Канева Стоянова Педиатрия
1600000091 д-р Антоанета Любомирова Спасова Акушерство и гинекология
1600000092 д-р Антоанета Маринова Пандурска
1600000093 д-р Антоанета Николова Славкова Вътрешни болести
1600000096 д-р Антон Христов Антонов Педиатрия, Обща медицина
1600000098 д-р Антонио Иванов Антонов Вътрешни болести, Клинична хематология
1600000099 д-р Антония Асенова Узунангелова Анестезиология и интензивно лечение
1600000100 д-р Антония Василева Дюлгерова-Церковска Вътрешни болести
1600000101 д-р Антония Дакова Кьосовска Обща медицина
1600000102 д-р Антония Илиева Богданова Акушерство и гинекология
1600000107Професор д-р Аспарух Николаев Аспарухов Ортопедия и травматология
1600000109 д-р Ася Миткова Илиева-Иванова Хирургия, Медицинска онкология
1600000110 д-р Ася Николова Янакиева Вътрешни болести, Кардиология
1600000112 д-р Атанас Иванов Стаменов Акушерство и гинекология
1600000114 д-р Атанас Любенов Гарев Акушерство и гинекология
1600000117 д-р Басам Муса Хаджо Хирургия
1600000118 д-р Беатриче Панчева Стоянова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1600000122Доцент д-р Бисер Кирилов Борисов Вътрешни болести, Нефрология
1600000123 д-р Бисерка Илиева Димитрова Вътрешни болести
1600000124 д-р Бистра Ангелова Павловска Вътрешни болести, Вътрешни болести - Кардиология, Обща медицина
1600000125 д-р Бистра Величкова Бойчева Вътрешни болести
1600000128 д-р Бистра Методиева Димитрова Вътрешни болести, Кардиология
1600000129 д-р Блага Иванова Любенова
1600000131 д-р Богдана Попбогданова Петкова