Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 126-150 от 1748.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600000057 д-р Анелия Николаева Николакева Вътрешни болести
1600000058 д-р Анелия Петкова Ботева Хранене и диететика
1600000059 д-р Анелия Петкова Недялкова Вътрешни болести
1600000061 д-р Анелия Стоянова Богданова Вътрешни болести
1600000063 д-р Анелия Христова Йосифова Обща медицина
1600000064 д-р Анелия Янкова Цинцарска Обща медицина
1600000065 д-р Анета Антонова Сурджийска
1600000066 д-р Анета Атанасова Димитрова Вътрешни болести
1600000067 д-р Анета Ленкова Халачева-Стойчева
1600000069 д-р Анета Любомирова Занева-Савинска Обща медицина
1600000071 д-р Анжелина Генчева Владимирова Педиатрия, Неонатология
1600000072 д-р Анжелина Стоянова Събева
1600000073 д-р Ани Недкова Симеонова
1600000075 д-р Анита Стефчова Петкова Обща медицина
1600000077 д-р Анка Христова Бозова Хигиена на детско-юношеската възраст
1600000078 д-р Анна Ботева Калчева Вътрешни болести
1600000079 д-р Анна Вълкова Вълова
1600000080 д-р Анна Захариева Антова-Спирова Вътрешни болести
1600000081 д-р Ана Илиева Попова Педиатрия, Обща и клинична патология
1600000082 д-р Анна Йорданова Дакова Вътрешни болести
1600000083 д-р Анна Николаева Кънова Клинична микробиология
1600000084 д-р Анна Николова Занова
1600000085 д-р Анна Николова Лазарова Анестезиология и интензивно лечение
1600000086 д-р Анна Петкова Кермова-Стоянова Анестезиология и интензивно лечение
1600000087 д-р Антоанета Василева Кирилова