Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 101-125 от 1748.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600000018 д-р Александър Борисов Ангелов Хирургия
1600000019 д-р Александър Василев Шиндилски Вътрешни болести
1600000020Доцент д-р Александър Вълков Вълков Ушно-носно-гърлени болести
1600000021 д-р Александър Георгиев Микински Лъчелечение
1600000025 д-р Александър Лилянов Вълков Нервни болести
1600000028 д-р Александър Тотев Предов Вътрешни болести
1600000030 д-р Алексей Додев Андреев Вътрешни болести
1600000032 д-р Алина Милушева Десимирова-Бъчева Психиатрия
1600000033 д-р Алцек Дончев Цеков Образна диагностика
1600000034 д-р Анатолий Пейков Фичев
1600000036 д-р Ангел Петков Ангелов Акушерство и гинекология
1600000037 д-р Ангел Петров Маринов Хирургия, Съдова хирургия
1600000041 д-р Андреан Петров Кръстев Анестезиология и интензивно лечение
1600000042 д-р Андрей Христов Христов
1600000043 д-р Андриан Митков Яков Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1600000044 д-р Андрияна Александрова Василева Акушерство и гинекология
1600000045 д-р Андриан Цветков Андровски Вътрешни болести
1600000046 д-р Анелия Александрова Димитрова Патофизиология
1600000047 д-р Анелия Ангелова Венкова-Стоянова Педиатрия
1600000048 д-р Анелия Анкова Гарева Вътрешни болести
1600000050 д-р Анелия Георгиева Ананиева-Камбурова Педиатрия, Обща медицина
1600000051 д-р Анелия Георгиева Маринова Педиатрия
1600000052 д-р Анелия Димитрова Ангелова Педиатрия, Обща медицина
1600000054 д-р Анелия Иванова Поповска Вътрешни болести
1600000055 д-р Анелия Костадинова Цочева Обща медицина, Трансфузионна хематология