Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 201-225 от 1702.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600000179 д-р Валентин Митков Колчев Очни болести
1600000180 д-р Валентин Николаев Колев Хирургия
1600000182 д-р Валентин Петков Цанков Епидемиология на инфекциозните болести
1600000183 д-р Валентин Христов Великов Съдова хирургия
1600000184 д-р Валентин Цанов Цанов
1600000185 д-р Валентина Ангелова Георгиева
1600000186 д-р Валентина Дишева Петкова Клинична лаборатория
1600000187 д-р Валентина Едрева Едрева-Бешева Клинична микробиология
1600000191 д-р Валери Борисов Цветков Вътрешни болести
1600000193 д-р Валери Венков Марчев Вътрешни болести
1600000195 д-р Валери Йорданов Андреев Вътрешни болести
1600000196 д-р Валери Кирилов Добрев Вътрешни болести, Гастроентерология
1600000197 д-р Валери Михайлов Попов Кожни и венерически болести
1600000198 д-р Валерии Славов Дачев Акушерство и гинекология
1600000199 д-р Валерий Димитров Желязков Вътрешни болести
1600000200 д-р Валерий Стоянов Таблов Анестезиология и интензивно лечение
1600000201 д-р Валерия Здравкова Рачева Клинична лаборатория
1600000202 д-р Валерия Любенова Ганкова-Николова Обща медицина
1600000203 д-р Валерия Маринова Дакова Педиатрия
1600000204 д-р Валерия Маркова Петрова Клинична лаборатория
1600000206 д-р Валя Ставрева Янева Акушерство и гинекология
1600000207 д-р Ваниета Димитрова Трифонова Кожни и венерически болести
1600000208 д-р Ванка Ганчева Чугарска-Ангелова Вътрешни болести
1600000209 д-р Ваньо Илиев Кърчев
1600000210 д-р Ваньо Петров Данов