Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1676-1700 от 1708.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600002680 д-р Арун Вижай
1600002681 д-р Габриела Георгиева Симеонова
1600002682 д-р Раян Шеабан
1600002683 д-р Андромахи Йоанис Мавропулу
1600002684 д-р Денис Бисеров Василев
1700000022 д-р Албена Любомирова Божинова-Нелкова
1700001787 д-р Йордан Петров Котларов
1700002941 д-р Поля Иванова Нинова
1700004085 д-р Петьо Георгиев Делчев Превантивна военна медицина
1700005554 д-р Георги Даниелов Пранджев
1700005874 д-р Биляна Велинова Карафезиева
1900000411 д-р Любляна Печова Андреева Психиатрия
1900000857 д-р Силвия Вескова Нанева Вътрешни болести
1900000888 д-р Теменужка Мирославова Игнатова-Данова Пневмология и фтизиатрия
1900000996 д-р Цанко Стилиянов Цанков
1900001019 д-р Марта Димитриос Тзегкози-Живкова
2000000103 д-р Ивелина Иванова Химчева
2000000456 д-р Александър Димитров Любенов Акушерство и гинекология
2300000690 д-р Асен Христов Бечев Урология
2300000932Доцент д-р Бойко Боянов Стаменов Нервни болести
2300004879Доцент д-р Катя Николова Тодорова Вътрешни болести
2300006015 д-р Мария Бориславова Мирова
2300006979 д-р Никола Николаев Билдирев Лъчелечение, Медицинска онкология
2300010669 д-р Татяна Трендафилова Бодурска-Петкова
2300012628 д-р Росица Димитрова Тодорова Кардиология