Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1676-1700 от 1702.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600002682 д-р Раян Шеабан
1700000022 д-р Албена Любомирова Божинова-Нелкова
1700002941 д-р Поля Иванова Нинова
1700004085 д-р Петьо Георгиев Делчев Превантивна военна медицина
1700005554 д-р Георги Даниелов Пранджев
1700005874 д-р Биляна Велинова Карафезиева
1900000411 д-р Любляна Печова Андреева Психиатрия
1900000857 д-р Силвия Вескова Нанева Вътрешни болести
1900000888 д-р Теменужка Мирославова Игнатова-Данова Пневмология и фтизиатрия
1900000996 д-р Цанко Стилиянов Цанков
2000000103 д-р Ивелина Иванова Химчева
2000000456 д-р Александър Димитров Любенов Акушерство и гинекология
2300000690 д-р Асен Христов Бечев Урология
2300000932Доцент д-р Бойко Боянов Стаменов Нервни болести
2300004879Доцент д-р Катя Николова Тодорова Вътрешни болести
2300006015 д-р Мария Бориславова Мирова
2300006979 д-р Никола Николаев Билдирев Лъчелечение, Медицинска онкология
2300010669 д-р Татяна Трендафилова Бодурска-Петкова
2300012628 д-р Росица Димитрова Тодорова Кардиология
2300013817 д-р Величка Трифонова Иванова
2300014152 д-р Иван Красимиров Христов
2400000715 д-р Стефан Николаев Европейски Спешна медицина
2500001058 д-р Николай Русев Русев Вътрешни болести, Кардиология
2600000184 д-р Коста Стефанов Костов Хирургия, Гръдна хирургия
2600000238 д-р Наталия Стефанова Петрова Вътрешни болести, Медицинска онкология