Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1576-1600 от 1728.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600002541 д-р Мария-Магдалена Владимирова Пинтова-Бешева
1600002542 д-р Наталия Георгиева Зорнишка
1600002544 д-р Цветослава Светлинова Цекова
1600002546 д-р Даниел Руменов Спасов
1600002548 д-р Мирела Донкова Иванова
1600002549 д-р Боряна Кирилова Атанасова
1600002550 д-р Венелина Валентинова Гандилева
1600002552 д-р Мирела Веселинова Василева
1600002553 д-р Емил Константинов Попов
1600002555 д-р Сибел Ибрям Рамадан
1600002556 д-р Любослав Каменов Петракиев
1600002557 д-р Димитър Лилянов Дудевски
1600002558 д-р Венелина Тодорова Тодорова
1600002559 д-р Иван Викторов Йорданов
1600002560 д-р Антонио Дилянов Василев
1600002561 д-р Малвина Свиленова Тодорова
1600002563 д-р Вера Йоткова Цветкова
1600002564 д-р Виктория Цветанова Цветкова
1600002565 д-р Татяна Дончев
1600002566 д-р Наталиа Тодорова
1600002567 д-р Георги Венциславов Гергов
1600002568 д-р Тихомир Добринов Рашковски
1600002569 д-р Христина Пламенова Георгиева
1600002570 д-р Естер Илиева Венкова-Илиева
1600002571 д-р Памела Маринова Георгиева