Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1476-1500 от 1709.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600001389 д-р Соня Христова Хицова Педиатрия
1600002671 д-р София Виллалба Абад
1600001391 д-р София Игнатова Паскалиева Очни болести
1600002237 д-р София Стефанова Джикова
1600002068 д-р Спасе Попоски
0500001380 д-р Спасимира Стефанова Атанасова Вътрешни болести
0500001382 д-р Станимир Иванов Апостолов Анестезиология и интензивно лечение
0500001383 д-р Станимир Христов Петков Образна диагностика
1600001395 д-р Станимир Цветанов Патриков
1600002059 д-р Станимира Мирчева Елкина Педиатрия
1600001396 д-р Станислав Иванов Стефанов Вътрешни болести, Кардиология
1600002572 д-р Станислава Бойкова Василкова
1600001398 д-р Станислава Филкова Гъркова Клинична лаборатория
1600001399 д-р Станка Тодорова Янчева Физикална и рехабилитационна медицина
1600001400 д-р Стела Василева Вулова Педиатрия
0500001387 д-р Стела Кирилова Анчева Обща медицина
1600001401 д-р Стела Людмилова Георгиева
1600001972 д-р Стела Павлова Линкова Нефрология
1600002389 д-р Стелиян Христов Лунгаров
1600001404 д-р Стефан Ангелов Ненов Вътрешни болести
1600001786 д-р Стефан Иванов Иванов
1600001408 д-р Стефан Иванов Мирчев Ушно-носно-гърлени болести
1600001410 д-р Стефан Кирилов Станимиров Вътрешни болести
1600001411 д-р Стефан Любенов Личев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1600002053 д-р Стефан Милков Илиев