Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1451-1475 от 1708.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600001370 д-р Симеонка Николова Цоневска-Чочкова Хигиена на детско-юношеската възраст
1600002654 д-р Симона Добромирова Стефанова
1600001371 д-р Синела Станчева Цокова Анестезиология и интензивно лечение
1600002477 д-р Славена Енкова Николова
1600001374 д-р Славина Георгиева Михайлова-Гатева Вътрешни болести, Обща медицина
1600001931 д-р Славина Йоханова Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
1200000522 д-р Славка Асенова Тодорова Кожни и венерически болести
1600001375 д-р Славка Христова Джонова Педиатрия
1600002197 д-р Славчо Георгиев Коцев
1600001376Професор д-р Славчо Томов Томов дмнАкушерство и гинекология
1600002002 д-р Смрити Смрити
1600002113 д-р Снежа Асиева Борисова
1600001778Доцент д-р Снежана Веселинова Мургова-Балчева Очни болести
1600001378 д-р Снежанка Тачева Иванковска Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1600001377Професор д-р Снежанка Томова Тишева Вътрешни болести
1600001379 д-р Снежина Николаева Дишева Нервни болести
1600001380 д-р Снежина Тодорова Йотова Педиатрия
1600001381 д-р Снежинка Николова Димитрова
1600001382 д-р Соня Бориславова Димитрова
1600001383Доцент д-р Соня Вълкова Иванова-Духлевска Кожни и венерически болести
1600001385 д-р Соня Жекова Дачева Педиатрия
1600001386 д-р Соня Иванова Йорданова Вътрешни болести
1600001387 д-р Соня Илиева Чапанова Педиатрия
1600001388 д-р Соня Калчева Павлова
1600001389 д-р Соня Христова Хицова Педиатрия