Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Плевен

Показване на 1376-1400 от 1708.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600001290 д-р Румен Митков Трифонов Педиатрия, Обща медицина
1600002618 д-р Румен Николаев Йончев
1600001291 д-р Румен Пачев Коцев Урология
1600001293 д-р Румен Тодоров Стоянов Хирургия, Медицинска онкология
1600001295 д-р Румяна Гаврилова Ницова-Стоилова Педиатрия
1600001296 д-р Румяна Иванова Бързакова-Каменова Хирургия
1600001297 д-р Румяна Иванова Давидова Анатомия, хистология и цитология
1600001299 д-р Румяна Лазарова Бонева Вътрешни болести
1600001300 д-р Румяна Петкова Петкова-Иванова Педиатрия
1600001301 д-р Румяна Петкова Цанева- Патаринска Педиатрия
1600001303 д-р Румяна Русанова Димитрова Педиатрия
1600002046 д-р Румяна Стефанова Ненова-Методиева Клинична лаборатория
1600001294 д-р Румянка Богословова Гатева
1600001308 д-р Румянка Драгостинова Филипова Обща медицина
1600001309 д-р Руси Георгиев Марев Фармакология
1600001310 д-р Руска Стойчева Спасова-Щукова Педиатрия
1600001311 д-р Руслан Асенов Тонев Психиатрия
1600001312Професор д-р Савелина Любенова Поповска Обща и клинична патология
1600002678 д-р Саид Фади Саид Катан
1600002019 д-р Сандра Тодосиева-Павлова
1600002358 д-р Саня Любенов
1600002182 д-р Сарванийт Сингх
1600002360 д-р Сарита Красимирова Костова
1600002301 д-р Сашка Александрова Ламбева
1600001315 д-р Сашко Любенов Романов