Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 151-175 от 325.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000288 д-р Мариана Иванова Церовска Анестезиология и интензивно лечение
1500000286 д-р Мариана Викторова Денкова Вътрешни болести, Обща медицина
1500000285 д-р Маргарита Георгиева Дървенякова Нервни болести
1500000283 д-р Магдалена Христова Иванова Педиатрия
1500000282 д-р Магдалена Петрова Борисова-Кръстева Хирургия, Клинична лаборатория
1500000281 д-р Магдалена Иванова Богева Обща медицина
1500000280 д-р Люси Владимирова Раденкова Нервни болести
1500000279 д-р Людмила Михайловна Григорик Вътрешни болести, Обща медицина
1500000276 д-р Людмила Георгиева Драганова-Велинова Анестезиология и интензивно лечение
1500000275 д-р Людмил Станков Николов Хирургия
1500000274 д-р Людмил Петров Матеев Нервни болести
1500000269 д-р Любомир Кирилов Илиев Вътрешни болести, Обща медицина
1500000268 д-р Любка Тонева Тонева-Станкова Вътрешни болести
1500000265 д-р Лора Димитрова Бояджиева-Тодорова Педиатрия
1500000264 д-р Лиляна Тодорова Маркова Вътрешни болести
1500000261 д-р Лилия Накова Наунова Педиатрия
1500000259 д-р Лидия Михайлова Стоименова Обща медицина
1500000258 д-р Лазар Стойков Георгиев Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000256 д-р Красина Ангелова Кръстева Клинична микробиология
1500000255 д-р Красимира Цветкова Тодорова
1500000254 д-р Красимира Станкова Светозарова Обща медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000253 д-р Красимира Станкова Несторова Акушерство и гинекология
1500000250 д-р Красимира Иванова Мерджанова-Станкова Вътрешни болести, Кардиология
1500000249 д-р Красимира Давидкова Дамянова-Стойчева Обща медицина
1500000247 д-р Красимир Петров Матеев