Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 26-50 от 325.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000032 д-р Антоанета Борисова Григорова Физикална и рехабилитационна медицина, Ортопедия и травматология
1500000033 д-р Антоанета Борисова Китова Акушерство и гинекология, Обща медицина
1500000034 д-р Антоанета Кирилова Антова-Захариева Психиатрия
1500000035 д-р Антоанета Матю Матева Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите), Физикална и рехабилитационна медицина
1500000036 д-р Антоанета Рангелова Георгиева Вътрешни болести, Обща медицина
1500000037 д-р Антоанета Симеонова Николова Очни болести
1500000038 д-р Антоанета Стефанова Петрова Вътрешни болести
1500000042 д-р Асен Йорданов Асенов Хирургия
1500000043 д-р Ася Георгиева Бакалова Вътрешни болести, Обща медицина
1500000045 д-р Ахинора Георгиева Тасева-Галева Акушерство и гинекология
1500000046 д-р Бисер Асенов Василев Обща медицина
1500000047 д-р Бистра Василева Витева-Стефанова Анестезиология и интензивно лечение
1500000049 д-р Богдана Николова Николова-Борисова Педиатрия
1500000051 д-р Бойка Иванова Серафимова-Димитрова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1500000052 д-р Бойко Кирилов Боянов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1500000053 д-р Бойко Момчилов Теодосиев
1500000054 д-р Борис Василев Косаров Обща медицина
1500000055 д-р Борислав Георгиев Рангелов Спортна медицина
1500000060 д-р Боян Богданов Драганов Вътрешни болести
1500000061 д-р Валентин Йорданов Кюрчийски Вътрешни болести
1500000063 д-р Валентина Ангелова Гонева Обща медицина
1500000065 д-р Валентина Велинова Цакманова Урология
1500000066 д-р Валентина Димитрова Менчева-Петрова Вътрешни болести, Обща медицина
1500000067 д-р Валентина Здравкова Байлева-Стойнова Обща медицина
1500000068 д-р Валентина Маринова Спасова Педиатрия