Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 176-200 от 324.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000290 д-р Мариела Павлова Божилова Нервни болести
1500000292 д-р Марио Александров Стойнев Спешна медицина
1500000293 д-р Марио Симеонов Евлогиев
1500000294 д-р Мария Анатолиевна Мягкова
1500000298 д-р Мария Маринова Иванова Педиатрия
1500000299 д-р Мария Миткова Димитрова Педиатрия
1500000302 д-р Марусия Йорданова Драмова Обща медицина
1500000303 д-р Мая Бориславова Стоева Вътрешни болести
1500000305 д-р Миглена Ванкова Костова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1500000306 д-р Миглена Любомирова Миланова-Димова Педиатрия
1500000307 д-р Милен Гешов Михайлов Образна диагностика
1500000311 д-р Милети Петров Василев Вътрешни болести
1500000313 д-р Милка Милкова Стойчева Ушно-носно-гърлени болести
1500000314 д-р Милко Пантелеев Милков Ортопедия и травматология
1500000317 д-р Мирослава Ненова Нешева-Андонова Спешна медицина, Клинична алергология
1500000318 д-р Митко Василев Костадинов
1500000323 д-р Наталия Илиева Коцева-Валянова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1500000324 д-р Наталия Тодорова Ленева Образна диагностика
1500000328 д-р Нели Маринова Кръстева-Ненкова Вътрешни болести, Обща медицина
1500000329 д-р Нешко Георгиев Петков Вътрешни болести
1500000332 д-р Николай Георгиев Андреев Обща медицина
1500000333 д-р Николай Георгиев Петков Вътрешни болести
1500000334 д-р Николай Иванов Алексов Вътрешни болести, Кардиология
1500000336 д-р Николай Любомиров Радулов Акушерство и гинекология
1500000339 д-р Николай Рафаилов Николов Трансфузионна хематология