Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 101-125 от 325.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000155 д-р Димитър Димов Банков Нервни болести
1500000156 д-р Димитър Йорданов Хаджиев Вътрешни болести, Кардиология
1500000157 д-р Димитър Кирилов Влаев Клинична токсикология, Трудова медицина
1500000163 д-р Евгени Иванов Михайлов Хирургия
1500000165 д-р Евгени Петров Ламбрев
1500000166 д-р Евелина Димитрова Георгиева Нервни болести
1500000167 д-р Евелина Тодорова Симеонова Вътрешни болести
1500000169 д-р Екатерина Евлогиева Милева Психиатрия
1500000171 д-р Елена Димитрова Димитрова Обща медицина
1500000172 д-р Елена Костадинова Гюрова Вътрешни болести
1500000173 д-р Елена Петрова Павлова-Генчева Клинична лаборатория
1500000177 д-р Елка Костадинова Великова Обща медицина
1500000178 д-р Емил Александров Георгиев Нервни болести
1500000181 д-р Емил Николов Иванов Акушерство и гинекология
1500000184 д-р Емил Тодоров Дойчинов Обща медицина
1500000185 д-р Емилия Атанасова Чанева Вътрешни болести
1500000186 д-р Емилия Георгиева Манова-Стоименова Анестезиология и интензивно лечение
1500000188 д-р Емилия Петрова Цанкова Вътрешни болести, Обща медицина
1500000189 д-р Емилия Симеонова Куковска Педиатрия
1500000190 д-р Емилия Славчева Симеонова Кожни и венерически болести
1500000191 д-р Жасмина Василева Велева Физикална и рехабилитационна медицина
1500000193 д-р Жорион Петров Петров Хирургия
1500000194 д-р Жулиета Георгиева Тодорова Нервни болести
1500000197 д-р Зоя Йорданова Панчева Вътрешни болести
1500000199 д-р Зоя Цветанова Тонева Физикална и рехабилитационна медицина