Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 1-25 от 322.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0200000647 д-р Орлин Господинов Цветков Хирургия
0400004660 д-р Димо Щерионов Димов
0600000396 д-р Славянка Лазарова Цветкова Образна диагностика
1000000287 д-р Софка Костадинова Прусалкова-Стойчева
1100000404 д-р Невена Симеонова Коиличка Обща и клинична патология
1500000004 д-р Албена Кирилова Михайлова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1500000005 д-р Албена Станишева Иванова Психиатрия
1500000008 д-р Александър Божидаров Димитров Образна диагностика
1500000009 д-р Александър Велков Петров Ортопедия и травматология, Пластично–възстановителна и естетична хирургия
1500000011 д-р Александър Петров Александров Ушно-носно-гърлени болести
1500000012 д-р Александър Петков Спасов Вътрешни болести, Кардиология
1500000013 д-р Алексей Стоименов Стоименов Ортопедия и травматология
1500000014 д-р Анатоли Верчов Митов Хирургия
1500000016 д-р Ангел Георгиев Ангелов
1500000017 д-р Ангел Цанков Ангелов
1500000018 д-р Анелия Владимирова Христова Образна диагностика
1500000019 д-р Анелия Иванова Кьосева Ушно-носно-гърлени болести
1500000020 д-р Анелия Любенова Стамболийска Вътрешни болести
1500000022 д-р Анета Стоянова Бонева Вътрешни болести
1500000023 д-р Анжело Людмилов Панчев Урология
1500000024 д-р Ани Костадинова Веселинова-Стоилова Педиатрия
1500000025 д-р Ани Цветанова Сергиева
1500000027 д-р Анка Евгениева Венева-Плочарска Клинична лаборатория
1500000029 д-р Анна Георгиева Петрова Нервни болести
1500000030 д-р Анна Григорова Янкова-Вергинова Педиатрия, Обща медицина