Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 201-225 от 324.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000341 д-р Нина Стаменова Георгиева
1500000343 д-р Нора Йотова Алексова Анестезиология и интензивно лечение
1500000347 д-р Олга Стоянова Методиева Педиатрия
1500000350 д-р Павлина Асенова Иванова Обща медицина
1500000351 д-р Павлина Борисова Костова-Николова Акушерство и гинекология, Обща медицина
1500000352 д-р Параскева Владимирова Тодорова Обща медицина
1500000353 д-р Пенка Кирилова Стоицева Ушно-носно-гърлени болести
1500000355 д-р Петрана Асенова Цвейна Очни болести
1500000357 д-р Петър Боянов Велинов Хирургия
1500000359 д-р Петър Кирилов Гърков
1500000361 д-р Петър Младенов Илиев кмнНервни болести, Неврохирургия
1500000362 д-р Петър Стефанов Кимов Урология
1500000363 д-р Петя Йорданова Русолова Медицинска онкология
1500000367 д-р Пламен Янакиев Драмов Ортопедия и травматология
1500000368 д-р Пролет Стоилова Топалова Вътрешни болести
1500000369 д-р Радослав Михайлов Василев Трудова медицина
1500000375 д-р Рашка Владимирова Кръстева Образна диагностика
1500000376 д-р Роберт Малинов Крумов Психиатрия
1500000378 д-р Росен Йорданов Матеев Нервни болести
1500000380 д-р Росица Богомилова Сергиева Очни болести
1500000381 д-р Росица Бориславова Василева Обща медицина
1500000382 д-р Росица Иванова Гайдарова Вътрешни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000383 д-р Росица Лазарова Велева Обща медицина
1500000384 д-р Румен Василев Стоименов Съдебна медицина и деонтология
1500000385 д-р Румен Георгиев Горянов Вътрешни болести