Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 201-225 от 336.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000317 д-р Мирослава Ненова Нешева-Андонова Спешна медицина, Клинична алергология
1500000318 д-р Митко Василев Костадинов
1500000323 д-р Наталия Илиева Коцева-Валянова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1500000324 д-р Наталия Тодорова Ленева Образна диагностика
1500000328 д-р Нели Маринова Кръстева-Ненкова Вътрешни болести, Обща медицина
1500000329 д-р Нешко Георгиев Петков Вътрешни болести
1500000332 д-р Николай Георгиев Андреев Обща медицина
1500000333 д-р Николай Георгиев Петков Вътрешни болести
1500000334 д-р Николай Иванов Алексов Вътрешни болести, Кардиология
1500000336 д-р Николай Любомиров Радулов Акушерство и гинекология
1500000339 д-р Николай Рафаилов Николов Трансфузионна хематология
1500000341 д-р Нина Стаменова Георгиева
1500000343 д-р Нора Йотова Алексова Анестезиология и интензивно лечение
1500000347 д-р Олга Стоянова Методиева Педиатрия
1500000350 д-р Павлина Асенова Иванова Обща медицина
1500000351 д-р Павлина Борисова Костова-Николова Акушерство и гинекология, Обща медицина
1500000352 д-р Параскева Владимирова Тодорова Обща медицина
1500000353 д-р Пенка Кирилова Стоицева Ушно-носно-гърлени болести
1500000355 д-р Петрана Асенова Цвейна Очни болести
1500000356 д-р Петър Борисов Тасев Хирургия
1500000357 д-р Петър Боянов Велинов Хирургия
1500000359 д-р Петър Кирилов Гърков
1500000361 д-р Петър Младенов Илиев кмнНервни болести, Неврохирургия
1500000362 д-р Петър Стефанов Кимов Урология
1500000367 д-р Пламен Янакиев Драмов Ортопедия и травматология