Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Перник

Показване на 76-100 от 324.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1500000111 д-р Вяра Михайлова Церовска Вътрешни болести, Нефрология
1500000112 д-р Вяра Тодорова Десова Педиатрия, Обща медицина
1500000114 д-р Галина Асенова Рангелова Педиатрия
1500000115 д-р Галина Василева Делийска-Малинова Вътрешни болести, Обща медицина
1500000117 д-р Галина Любомирова Петрова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
1500000118 д-р Галина Стоянова Иванова Вътрешни болести
1500000119 д-р Галина Стоянова Точева Физикална и рехабилитационна медицина
1500000123 д-р Георги Василев Георгиев Акушерство и гинекология, Обща медицина
1500000126 д-р Георги Иванов Гебов Вътрешни болести
1500000128 д-р Георги Лозанов Асенов Хирургия
1500000131 д-р Гергана Симеонова Георгиева Епидемиология на инфекциозните болести, Клинична вирусология
1500000133 д-р Графа Еленкова Коларова Анестезиология и интензивно лечение
1500000135 д-р Даниела Георгиева Ангелова Психиатрия
1500000136 д-р Даниела Георгиева Драгомирова Обща медицина
1500000138 д-р Даниела Славкова Димитрова Педиатрия
1500000139 д-р Даниела Стойчева Михайлова Нервни болести
1500000141 д-р Десислава Евтимова Ситарска Обща медицина
1500000142 д-р Десислава Методиева Димитрова Обща медицина
1500000143 д-р Десислава Страхилова Симеонова Нервни болести
1500000146 д-р Диана Илиева Стоянчова
1500000147 д-р Диана Йорданова Недялкова Вътрешни болести, Медицинска онкология, Социална медицина и здравен мениджмънт
1500000149 д-р Диана Методиева Павлова Педиатрия, Обща медицина
1500000150 д-р Диана Миткова Софрониева Очни болести
1500000151 д-р Диана Николова Калева Вътрешни болести, Кардиология
1500000152 д-р Диана Спиридонова Михайлова Акушерство и гинекология